Dokumendid

Viisu lasteaia päevakavaga saad tutvuda siin: Päevakava

Viisu lasteaia kodukorraga saad tutvuda siin: Kodukord

Viisu lasteaia arengukavaga 2019-2021 saad tutvuda siin: https://www.riigiteataja.ee/akt/415032019003

Viisu lasteaia põhimäärus asub siin:  http://delta.andmevara.ee/paide_linn/dokument/3230128

Viisu lasteaia andmekaitsetingimustega saad tutvuda siin:  Viisu lasteaia andmekaitsetingimused

Paide linna lasteaedadesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kordhttps://www.riigiteataja.ee/akt/413012017015?leiaKehtiv

Paide linna koolieelse munitsipaallasteasutuse kulude vanema poolt kaetava osa määra kehtestamine ja soodustuse andmise kord:  http://delta.andmevara.ee/paide_linn/dokument/2922457