Dokumendid

Viisu lasteaia kodukorraga saad tutvuda siin: kodukord

Viisu lasteaia arengukavaga 2019-2021 saad tutvuda siin: Uus arengukava on tegemisel.

  https://www.riigiteataja.ee/akt/415032019003

Viisu lasteaia põhimäärus asub siin:  http://delta.andmevara.ee/paide_linn/dokument/3230128

Viisu lasteaia andmekaitsetingimustega saad tutvuda siin:  Viisu lasteaia andmekaitsetingimused

Viisu lasteaed on liitunud MTÜ Lastekaitse Liidu programmiga
“Kiusamisest vabaks. Programm on mõeldud sõbraliku ning kaaslasi
toetava ja tunnustava õhkkonna kujundamiseks.

Lasteaia koha taotlemise avaldus: https://piksel.ee/spoku/paide/lasteaiakoht/ylevaade?_andl_id=1 

Lasteaia osalustasu soodustus: https://piksel.ee/spoku/paide/lasteaiaosalustasu/ylevaade?_andl_id=1

Viisu lasteaia COVID-19 leviku tõkestamise plaan:  covid-19 tokestamise plaan

Viisu Lasteaed Rõõmupesa sümboolika ja selle kasutamise kord: