Dokumendid

Viisu lasteaia kodukorraga saad tutvuda siin: kodukord

Viisu lasteaia arengukavaga 2019-2021 saad tutvuda siin: https://www.riigiteataja.ee/akt/415032019003

Viisu lasteaia põhimäärus asub siin:  http://delta.andmevara.ee/paide_linn/dokument/3230128

Viisu lasteaia andmekaitsetingimustega saad tutvuda siin:  Viisu lasteaia andmekaitsetingimused

Viisu lasteaed on liitunud MTÜ Lastekaitse Liidu programmiga
“Kiusamisest vabaks. Programm on mõeldud sõbraliku ning kaaslasi
toetava ja tunnustava õhkkonna kujundamiseks.

Paide linna lasteaedadesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kordhttps://www.riigiteataja.ee/akt/413012017015?leiaKehtiv

Paide linna koolieelse munitsipaallasteasutuse kulude vanema poolt kaetava osa määra kehtestamine ja soodustuse andmise kord:  http://delta.andmevara.ee/paide_linn/dokument/2922457

Viisu lasteaia COVID-19 leviku tõkestamise plaan:  covid-19 tokestamise plaan

Viisu Lasteaed Rõõmupesa sümboolika ja selle kasutamise kord: